سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
رضا جاویدان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا فارس
ماشااله عباسی دزفولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

دراین تحقیق مسائل مربوط به حاشیه نویسی خودکار تصاویر درجهت بازیابی معنایی تصاویر پرداخته شده است هدف از انجام این تحقیق تشخیص مشخصه های دیداری مناسب برای حاشیه نویسی معنایی می باشد بدین منظور از یک سیستم طبقه بندی تصویری استفاده شده است که توصیف گرهای دیداری MPEG-7 و ماشین های بردار پشتیبان را با یکدیگر تلفیق می کند این سیستم به منظور تفسیر نماهای شهری و مناظر طبیعی به کار می رود در یک پایگاه داده ای شامل ۷۲۰۰ تصویر نماهای شهری و مناظر طبیعی توصیفگرهای ساختار رنگ MPEG-7 یک میزان طبقه بندی را بدست آوردند و با ترکیب مولفه های توصیفگر ها به میزان طبقه بندی بالاتری نیز دست یافتیم. نتایج نشان میدهد که ترکیب مشخصه های خارجی و دارای زوایای برجسته تا حدزیادی طبقه بندی تصاویر را بهبود می بخشند