سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمیله توکلی – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
رضا جاویدان – دانشگاه صنعتی شیراز
داود کریم زادگان مقدم – دانشگاه پیام نور استادیار

چکیده:

امروزه مدیریت سنتی اداره سازمان ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف هستند چرا که سازمان ها دردنیای کسب وکار مجبور به ارایه تغییر براساس تقاضای مصرف کننده و رقابت می گردند به این منظور مدیریت نوین درسراسر دنیا از شیوه سنتی بیرون آمده متحول شده و همه اعضای سازمان را درامور جاری مشارکت داده است هوشمندی کسب و کار مدیریت مجاری یکیا ز بهترین شیوه ها دراین زمینه می باشد که بایستی برای بهبود قدرت رقابتی جهت پیکره بندی بهینه منابع و اعتلای سطح کسب و کار به کارگرفته شود از طرفی هرچه فناوری های نوین هوش تجاری بیشتر توسعه داده شود و هزینه آن کاهش پیدا کند به پیاده سازی سازمان های مجاری کمک بیشتری خواهد شد هدف اصلی دریان مقاله ارایه روشی جهت تغییر ساختار سازمان ها از حالت سنتی به هوشمندی مجازی با درنظر گرفتن کاهش موانع مختلف دسترسی به اطلاعات و هزینه ها می باشد به علاوه ضرورت استفاده از هوش تجاری و تاثیرات آن درسازمان های مجازی نیز مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بیانگر موثربودن روش پیشنهادی میباشد.