سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پرهام ارجمند – عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
پروین یداللهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
فاطمه برزگر – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
فرشته جمالی فر – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

مسئله سلامت و بهداشت که از ارکان اساسی زندگی فردی و اجتماعی بشر است امروزه بهعنوان یکی از زمینه های اصلی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می باشد دردهه اخیر با رشد و توسعه فناوریهای بی سیم وافزایش ضریب نفوذ ابزار ارتباطی سیار در میان افراد جامعه ارایه انواع خدمات شهروندی بربستر فناوریهای بی سیم و با استفاده از ابزار سیار به یکی از جلوه های نوین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه تبدیل شده است با توجه به ماهیت خاص این فناوریها که امکان ارایه خدمات درهرمکان و هرزمان را فراهم می سازند حوزه سلامت و درمان می تواند به نحو مطلوبی از مزایای این فناوری ها بهره مند گردد. به منظور بهره مندی از مزایای این فناوریها درکشور نیازمندبسترسازی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز می باشیم. از جمله این زیرساخته ها می توان زیرساختهای فنی حقوقی فرهنگی تجاری را نام برد دراین مقاله به بررسی ملزومات و زیرساختهای فنی مورد نیاز سیستم های ارایه دهنده خدمات مراقبت سیار پرداخته شده امکان سنجی پیاده سازی این گونه سیستم ها با توجه به امکانات و قابلیت های موجود درکشور مورد ارزیابی قرارگرفته است.