سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر هوش مصنوعی
مجید محمدی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زعفران یکی از پرارزشترین محصولات کشاورزی است که تاکنون کارهایی جهت جداسازی کلاله از گل زعفران انجام شدهاست ولی به دلیل تنوع انواع گل زعفران این کارها فقط درسطح تئوری و آزمایشگاهی باقی مانده است دراین مقاله به بررسی گل زعفران با استفاده ازتکنی کهای هوشمند می پردازیم این بررسی از دوجهت مهم می باشد اول اینکه از آنجایی که گل زعفران روی کیفیت کلاله زعفران تاثیر میگذارد این بررسی می تواند معیاری جهت طبقه بندی زعفران استفاده شود دوم اینکه این بررسی می تواند جهت بهبود پیدا کردن نقطه برش گل زعفران جهت جداسازی کلاله از گل استفاده شود دراینجا ابتدا با استفاده ازروشهای پردازش تصویر تصویرباینری مناسب از گل زعفران بدست می آوری سپس با استخراج ویژگیهای گل و ذخیره آن ها پایگاه داده ای بدست می آوریم و با استفاده از این پایگاه داده ی کشبکه عصبی را آموزش میدهیم و عمل تشخیص را با استفاده از شبکه عصبی صورت میگیرد درانتها با استفاده از تشخیص نوع گل و ترکیب آن با روشهای قبلی نقطه برش گل زعفران جهت جداسازی کلاله مشخص می شود این مقاله به طور کامل با نرم افزار Matlab پیاده سازی شده است.