سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق غنی ورزنه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن رستگار –
حسین عسکریان ابیانه –

چکیده:

جهت کنترل توان دریافتی از توربین بادی سرعت چرخشی و زاویه گام توربین تغییر داده می شود با ثابت ماندن زاویه گام درسرعت های بادمعمول و با کنترل صحیح سرعت چرخشی توربین ماکزیمم توان از توربین دریافت می شود از منحنی بهینه توان برای رسیدن توربین به نقطهبهینه توان می توان استفاده نمود استفاده تنها ازاین منحنی تنشهای مکانیکی اضافی روی توربین و ژنراتور بوجود می آورد دراین مقاله ابتدا با استفاده ازمنحنی بهینه توان ناحیه کارکردی توربین را تشخیص داده سپس با استفاده از منطق فازی نقطه کاربعدی توربین را چنان تعیین می نماییم که توربین سریع تر و بدون تنشهای اضافی به نقطه بهینه برسد جهت تعیین عملکردروش معرفی شده شبیه سازی های لازم درمحیط matlab/simulink صورتگرفته است.