سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیه نکویی شهرکی – کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی
حسین احسانی – کارشناس مهندسی راه آهن

چکیده:

هدف ازاین مقاله پیگیری وضعیت لکوموتیوها پس از تخصیص لکوموتیوها در شبکه حمل و نقل ریلی می باشد مساله تخصیص لکوموتیو که از جمله مهمترین مساله برنامه ریزی در راه آهن است و برکارایی کیفیت و هزینه خدمات حمل و نقل ریلی تاثیر گذار می باشد شامل تخصیص لکوموتیوها به قطارها به گونه ای است که برنامه حرکت قطارها تحت پوشش قرارگیرد و درعین حال هدف از تخصیص کهدربیشتر مسائل کمینه کردن هزینه ها است تامین شود دراین مقاله روشی برای مشخص شدن برنامه هفتگی تک تک لکوموتیو ها در شبکه ارایه میشود بطوریکه متولیان حمل ونقل می توانند درهرزمان از موقعیت لکوموتیوها درشبکه مطلع شوند برای بررسی نحوه عملکرد روش پیشنهادی مطالعه ای در محور اصفهان که دارای حجم تبادل بالای کالا می باشد انجام شده و برنامه تک تک لکوموتیوها درشبکه براساس آن مشخص شده است.