سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود حیدری – کارشناس مهندسی شیمی
عیسی فتحی واوسری – کارشناس مهندسی شیمی
رضا غیایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

افزودن دی متیل هیدرازین نامتقارن بهسوختهای کراسینی یکی از روشهای بهره گیری توامان از مزایای هر دو سوخت مذکور با اکسید کننده های اسیدنیتریکی می باشد برای محاسبه چگالی این ترکیب استفاده از معادلات حالتک ه ابزاری توانمند برای محاسبه چگالی مایعات خالص و ترکیبشان حتی در فشارهای بالا می باشند سودمند خواهد شود دراین مقاله از معادله حالت هانکینسون و تامسون استفاده شده و پارامترهای ارایه شده درآن برای دی متیل هیدرازین نامتقارن و کراسین استخراج شده است تا بتوان باکمک چگالی هریک از این سوخت ها و ترکیبشان را در دمای و فشارهای مختلف محاسبه نمود اعتباردهی مقادیر عددی انتخاب شده متناسب با هرسوخت با انجام تست های تجربی صورت گرفت درصد خطای میانگین مطلق روش ارایه شده برابر با ۰/۵۸ درصد می باشد.