سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا حقی فام – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس،
سینا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب،
حسین دامرودی – کارشناس کنترل از دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تهران،

چکیده:

در این مقاله با بررسی اطلاعات آماری سرعت باد، روشی جهت محاسبۀ دو شاخص مهم قابلیت اطمینان تولید یعنیLOEE و LOLEارایه شده است. بدین منظور از شبکه تستشششینهRBTSو اتصال نیروگاه بادی فرضی به یکی از شین های آن استفاده شده است. سپسبا استفاده از اطلاعات مربوط به تولید و منحنی بار این شبکه و اطلاعات آماری سرعت باد شهر جدید سهند که طی ۱۲ سال گردآوری شده، از محاسبات فصلی شاخص های قابلیت اطمینان که منجر به افزایش دقت محاسباتی نسبت به محاسبات سالیانه می گردد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر قابل توجه استفاده از الگوی فصلی بر مقادیر شاخصهای قابلیت اطمینان است. در مرحله بعد و در راستای ایجاد تشابه بین رفتار بار شبکهRBTS و شبکه قدرت ایران، منحنی های تداومی بار فصول مختلف جابجا شده اند. نتایج حاصله تأثیر چشمگیر انطباق دوره های پیکبار و سرعت بالای باد را نشان می دهد. نهایتاً در راستای پیشنهاد روشی جهت بررسی تأثیر نصب نیروگاه بادی در نقاط مختلف شبکه ایران، بر شاخص های قابلیت اطمینان این شبکه، مطالعه موردی در خصوص سایتسهند انجام شده است.