سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عبدالملکی – دانشگاه پیام نور دانشجویکارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
محمدرضا رزازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد فراهی – دانشگاه پیام نور استادیار و عضو هیئت علمی تهران

چکیده:

درچرخه حیات یک نرم افزار معماری اولین محصول خروجی است که درآن میزان دستیابی به نیازمندیهای عملیاتی و کیفی قبل از پیاده سازی قابل ردیابی است معماری نرم افزار درمرحله ای مابین تحلیل و طرحی قرار دارد و ابزاری برای مهار پیچیدگی طراحی سیستمهای بزرگ است معماری دارای سبکهای مختلف از پیش آماده و ارزیابی شده بوسیله معماران ماهر است با استفاده از سبک ها دستیابی به بعضی از صفات کیفی که جز ویژگیهای آن ها است تضمین شده است اما هنگامی که از ترکیبی از سبکه ها استفاده می شود مابین بعضی از صفات متعامد بایدموازنه صورت گیرد دراین مقاله یک الگوی معماری نرم افزار از ترکیب سبکهای لایه ای و لوله و فیلتر ارایه شده است و درآن صفت کیفی قابلیت اطمینان که دغدغه صاحبان سهام بودها ست مورد ارزیابی قرارگرفته است برای کمی سازی و قابل محاسبه بودن عددی این صفت کیفی ابتدا مدل ا جرایی از معماری بوسیله شبکه پتری ارایه شده است. سپس با نگاشت این شبکه پتری درزنجیره مارکف صفت کیفی قابلیت اطمینان با کمی سازی درزنجیره مارکف بصورت مقدار عددی محاسبه شدهاست.