سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرسول مصلی نژاد – دانشگاه آزاد محلات
محمد خلیلی – هیئت علمی دانشگاه آزاد خمین
نسیبه حسن زاده – دانشگاه پیام نورشیراز
مسعود غیاث بیگی – دانشگاه آزاد محلات

چکیده:

الگوریتم های بهینهسازی الهام گرفته از طبیعت به عنوان روشهای هوشمندبهینه سازی درکنارروشهای کلاسیک موفقیت قابل ملاحظه ای از خود نشان داده اند درارایه این الگوریتم ها به سایرنمودهای تکامل انسانی توجهی نشده است دراین نوشتار الگوریتم جدیدی برای بهینه سازی خوشه بندیدرشبکه های حسگربی سیم مطرح می شود که نه از یک پدیده طبیعی بلکه از یک پدیده اجتماعی – انسانی الهام گرفته است بطورویژه این الگوریتم به فرایند استعمار به عنوان مرحله ای از تکامل اجتماعی – سیاسی بشرنگریسته و با مدلسازی ریاضی این پدیده از آن به عنوان منشا الهام یک الگوریتم قدرتمنددرزمینه بهینه سازی بهره می گیرد.