سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن سالاری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
حبیب اله علی اصغری – کارشناس ارشد استخراج معدن
سیامک هاشمی – دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

حفاری تونل آبرسان سمنان با دهانه ۳/۴ تا ۴/۰ متر در توده سنگهای مختلف با وجود محدودیت های اجرایی تجربه ای است که ارایه آن مفید میب اشد دراین مقاله بعداز معرفی پروژه تونل انتقال آب سمنان تاثیر شرایط ژئومکانیکی توده سنگ برانتخاب روشانفجار و کیفیت انفجارهای صورت گرفته بررسی شده است و سپس تجربه استفاده از طرح های مختلف V-CUT در انفجار بخش مرکزی سینه کار بخش برش، توالی انفجار در بخشهای مختلف سینه کار به ویژه چالشهای بخش مرکزی چالهای کف و دیواره ها وانفجار کنترل شده در چالهای پیرامونی بدون استفاده از کرتکس ارایه شده است با توجه به نتایج حاصل گام به گام چالزنی و انفجار از مرحله پیاده کردن مکان چالها با دوربین نقشه برداری تا نحوه گل گذاری و بستن مدار انفجار با توجه به شرایط موجود متفاوت میباشد.