سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

چکیده:

مشکلات ناشی از توسعه ی غیراصولی و برداشت بی رویه ازمنابع زیست محیطی زندگی بشر امروز و نسلهای اینده را به مخاطره انداخته است گرم شدن زمین تغییرات شدید اب و هوایی خشک سالی و … از تاثیرات مستقیم خودخواهی بشر در راه دستیابی به منابع هرچه بیشتر و نادیده گرفتن محدودیت های کره ی خاکی است با افزایش مشکلات زیست محیطی در چند دهه اخیر بشر امروز به فکر راه کارهایی مفید جهت رسیدن به توسعه پایدار افتادهاست توسعه ای که علاوه برتامین منابع مورد نیاز بشر منابع زیست محیطی را به مخاطره نیندازد کشور ایران نیز به عنوان کشوری درحال توسعه نیازمند حرکت به سوی توسعه پایدار به منظور تضمین آینده نسل فرداست از جمله راه کارهای موثر درجهت دستیابی به توسعه پایدار می توان به سیستم بام سبز اشاره کرد که درچند دهه اخیر درکشورهای پیشرفته ی دنیا بسیار مورد توجه قرارگرفته است. مقاله حاضر بروش مطالعات کتابخانه ای و با بررسی روشهای اجرایی خارجی و شرایط اجرا درایران تدوین شده است و تلاش دارد ابتدا به بیان ویژگیهای بام سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار و سپس به ارائه راهکار جهت اجرای بام سبز درکشور بپردازد