سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ک
علی غلامحسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ک
فضل الله سلطانی – استادیار گروه خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

با توجه به پدیده ایجاد گاز در نواحی فوقانی مخازن هیدروکربوری در طول مدت زمان بهره برداری ازمخزن، لذا ایجادسیستم های مناسب جهت عایق بندی و زهکشی گاز تولیدی در پوشش مخزن بسیار ضروری و با اهمیت است. در این مقالهضمن مطالعه و بررسی سیستم های عایق بندی و زهکشی مناسب در پوشش، به پدیده انتشار و نفوذپذیری گاز در این لایه هانیز اشاره خواهد گردید. از مهمترین عوامل کاهش نفوذپذیری گاز در لایه های مستقر در پوشش می توان به درجه اشباع وتراکم و جنس لایه ها اشاره کرد. از سوی دیگر درجه حرارت، ویسکوزیته و سایر خصوصیات شیمیایی گاز نیز در این فرآیند بسیار مهم می باشد. در ضمن در این تحقیق امکان کاربرد مصالح جدید ژئوتسینتتیک (Gcl) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با تغییر درجه اشباع، انرژی تراکم، ویسکوزیته و درجه حرارت سیال، میزان متصاعد شدن گازاز لایه های فوقانی پوشش مخزن دچار تغییرات زیاد می گردد