سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرکو جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران
یونس اراززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران
خبات رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

امروزه با افزایش شهرنشینی و رشد جمعیت، اکوسیستم ها و مناطق حفاظت شده مختلف مورد تخریب بشر قرار گرفته است که با اعمال روش های صحیح مدیریتی نیاز به حفظ این مناطق می باشد. در بین این مناطق تالاب ها به دلیل شرایط خاص خود و اهمیت اکولوژیکی آنها نیاز به توجه بیشتری دارند. تالاب انزلی به دلیل برخورداری از تنوع بالای گونه ای نیازمند مدیریتی صحیح می باشد. تحلیل SWOT یک ابزار حمایت کننده برای تصمیم گیری مدیران می باشد. جهت مدیریت مطلوب تالاب انزلی از تحلیل SWOT استفاده شد. در این مطالعه پراکنش زباله ، جاده سازی، رشد شهر و نیز توسعه صنعتی در اراضی پیرامون تالاب مهمترین موانع مدیریت تالاب انزلی تشخیص داده شدند. از طرفی اهمیت بین المللی تالاب، موقعیت استراتژیک آن و درآمد ناشی از اکوتوریسم می تواند مهمترین نقاط قوت و فرصت تالاب باشد که با اتکا به آنها می توان مدیریت مطلوب را در منطقه ارایه کرد.