سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم ستار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
ایوب کریمی جشنی – استادیار دانشگاه شیراز
ناصر طاب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

رشد جمعیت صنعتی شدن و شهرنشینی سه دلیل اصلی افزایش بی سابقه تولید پسماند جامد در دو دهه گذشته می باشد و اثرات اجتماعی مالی و زیست محیطی ان درتمامی کشورها قابل توجه است دراین میان کشور ما نیز نیازمند بررسی این مساله و ارایه راه کارهایی جهت مدیریت مناسب پسماند می باشد درمیان شورهای مختلف هیچ کشور دیگری مانند چین چنین رشد سریعی را در افزایش میزان تولید پسماند تجربه نکرده است بطوریکه مدیریت پسماند جامد شهری به یکی از مسائل اصلیدراین کشور تبدیل شده است کشور انگلستان نیز دارای سابقه ای طولانی درزمینه مدیریت پسماندمی باشد دراین مقاله مدیریت پسماند جامد شهری در کشورهای چین و انگلیس مورد بررسی قرارگرفته تا با بررسی تولید مقدار و ترکیب پسماند روشهای مختلف جمع آوری پردازش بازیافت و دفع پسماند وضعیت تفکیک پردازش و بازیافت پسماند و مشکلات و موانع موجود درمدیریت پسماند دراین کشورها چشم انداز مناسبی از فرصت ها و تهدید ها درمدیریت پسماند کشورمان درآینده فراهم شود همچنین با استفاده از تجارب این کشورها راه کارهایی در زمینه مدیریت پسماند شهرهای ایران ارایه شده است.