سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرناز صفایی نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوتری
محمدجواد کارگر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

یک گروه از حملاتی که درسالهای اخیر به اطلاعات صورت میگیرد مبتنی برسرریز عمده بافر درحین اجرای برنامه ها می باشد بهره برداریهای زیادی برپایه این آسیب های وارده توسط این دسته از حملات را م یتوان مشاهده نمود ما دراین مقاله به ارایه مثالهایی درزبان برنامه نویسی C در رابطه ب سرریز پشته و بافر اشاره می نماییم و ارایه کدنویسی صحیح برای حل مشکل سرریز که دربرنامه بوجود آمده است و همچنین به اراهی راه حلهایی درسطح نرم افزار کامپایلر سیستم عامل و سخت افزار برای جلوگیری از سرریز می پردازیم و درآخر سر به این نتیجه می رسیم که پیشگیری بهتر از درمان می باشد و قبل از اینکه سرریز اتفاق بیفتد از بروز چنین مشکلی جلوگیری نماییم بهتر می باشد و همچنین براساس راه حلهایی که در سطوح مختلف ارایه شده است اعم از نرم افزار کامپایلر سیستم عامل و سخت افزار به این نتیجه می رسیم که راه حل نرم افزاری بدلیل دردسترس بودن که توابع از همه ساده تر و ارزان تر میباشد.