سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم رضاپور – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محمود پرموزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان باشگاه پژوهشگران جوان گروه کامپیوتر

چکیده:

اغلب سازمان ها موسسات ادارات وحتی افراد دارای یک وب سایت شخصی برای خود هستندو شاید دغدغه بسیاری از دستگاه ها هم اکنون دربحث مدیریت وب سایت ها داشتن یک وب سایت پویا و کاربر پسند می باشد دراین مقاله ما به بررسی فاکتورها و عاملهای مهم درتجزیه و تحلیل طراحی پیاده سازی ونهایتا مدیریت وب سایتها می پردازیم و بیان میکنیم که چگونه می توانیم یک وب سایت خوب و مدرن با توجه به یکسری قوانین و روابط داشته باشیم معیارهای متنوعی از دیدگاه افراد مختلف بیان شده که پس از بررسی این نظرات ودیدگاه ها معیار جامعی تحت عنوان شاخص ارزیابی وب WAI ارایه گردید این شاخص معیار ارزیابی وب سایت ها را در ۶ عامل بیان کرده است که هریک از این عاملها نیز دارای زیرعاملهایی می باشنددرانتها نیز این معیارها را برای چندوب سایت از دانشگاه های ایرانی و خارجی مورد مطالعه قرا رداده و نقاط ضعف و قوت این وب سایت را مشخص می کنیم.