سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام حسین خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
حسین رهنما – استادیاران دانشگاه صنعتی شیراز
علی جوهری –

چکیده:

پاسخ الاستیک سیستم یک یا چنددرجه آزادی با نسبت میرایی مشخص با انجام تحلیل خطی معادلات حرکت قابل تعیین می باشد اما به دلیل پیچیدگی و وقتگیر بودن این روش استفاده از روشهای ساده شده برای تحلیل و طراحی سازه های مقاوم دربرابر زلزله مورد توجه مهندسین قرارگرفته است یکی از این روشهای مناسب جهت جایگزینی تحلیل دینامیکی سازه ها استفاده از طیف پاسخ الاستیک سازه می باشد طیف پاسخ پیشنهادی درآیین نامه ها بطور خاص برای یک نسبت میرایی معین ارایه میگردند درنتیجه استفاده از آنها درتحلیل سازه هایی با سایر نسبت های میرایی احتیاج به عمل روشهایی می باشد برهمین اساس دربرخی آیین نامه های طراحی لرزه ای ساختمان روابطی جهت تبدیل یک طیف پاسخ با میرایی مشخص به طیف پاسخ با سایر نسبت های میرایی ارایه گردیده است این امر به دلیل تنوع درپلان مصالح مصرفی درساختمان ها بکاریگری میراگرها استفاده از جداسازهای لرزه ای و نیز وجود تفاوت درنسبت میرایی مربوط به مدهای مختلف به هنگام لحاظ کردن تاثیر آنها درتحلیل مودال میب اشد.