سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سروین الهی – کارشناس معماری دانشگاه تهران

چکیده:

معماری و شهرسازی محصول تعامل انسان با محیط و جامعه با تاریخ تلقی م یشود معماری و شهر برای انسان از کالبد رفته و مجموعه ای از ادراکات کاربر از فضا و اجزا ان را بصورت یک هاله معنایی دربرمیگیرد معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی از طراحی ظرافت دقت نظر بی نظیری برخوردار است و دراین میان اصول جهان بینی اسلامی تاثیرات غیرقابل کتمانی درهویت و شکلدهی به آن از خود به جای گذاشت اگرچه ما درمعماری ایرانی ترکیب و تکثیر اشکال و پیچیدگی انها را داریم اما میتوان به اصول و مبانی و الگوهایی دست یافت که حضور دائم در معماری داشته اند و با صورت های گوناگون و تکامل یافته خودرا نشان داده اند با حضور ممتد اصول و الگوها و مبانی در دوره های بعدی آنها تکامل و پالایش یافته و دارای هویتی مستقل اززمان شده اند و مفهوم عام را از یک الگو یا عنصر معماری اولیه میدهند که شان تجریدی یافته و دارای تصویر ذهنی و حامل بار عاطفی است.