سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات تهران

چکیده:

بسیاری از نرم افزارهای شهر الکترونیک با داده ها و اطلاعاتی مواجه است که هرگونه امکان دسترسی افشا خرابکاری و دستکاری این اطلاعات و اسناد خسارات جبران ناپذیری درپی خواهد داشت ازانجایی که تهدید کنندگان امنیت شبکه ها عامل انسانی است که دارای عملکردیبراساس افکار شیوه ها و روشهای پیچیده می باشد استفاده از شیوه های ایستا کارایی لازم را نداشته و درطراحی این سیستمها نیز باید از روشهای هوشمندانه مشابه عوامل تهدید استفاده کرد دراین مقاله شیوه نو و ابتکاری جهت استفاده در طراحی موتور تشخیص سامانه های امنیتی در راستای ارتقا امنیت زیرساخت شبکه براساس یک معماری خاص و با بخدمت گرفتن شبکه های عصبی فازی مورد بررسی قرارگرفته است.