سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه کریمی – کارشناس عمران

چکیده:

صفحه گسترده صفحه حدول بندی شده ای است که اطلاعات مختلف عددی و حرفی و تصویری و صوتی درخانه های آن نگهداری می شود و برنامه آن این اطلاعات را پردازش کرده و اطلاعات جدیدی را تولید می کند برنامه EXCEL یکی از تواناترین برنامه های صفحه گسترده است که بطور پیش فرض دارای سه کاربرگ می باشد که هر کدام از کاربرگهای این برنامه دارای میلیون ها خانه است که می توان از انها برای نگهداری و سازماندهی اطلاعات استفاده کرد یکی از روشهای تقریبات متوالی که برای تحلیل سازه ها به کار می رود روش کانی می باشد که دراین بحث روشی را با برنامه اکسل در مورد تحلیل دقیق به روش کانی بدون بار جانبی ارایه م یکنیم دراین مقاله ابتدا به بررس یرنامه اکسل می پردازیم سپس به کاربرد این برنامه درطراحی سازه ها اشاره ای خواهمی داشت و درانتها به این نتیجه می رسیم که در دنیای امروز می توان ارتباط و کاربرد بسیارزیادی را بین مهندسی عمران با برنامه اکسل ایجادکرد.