سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمجید بختیاری – مدیرفناوری اطلاعات و آمار بیمه ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری دردنیای رقابتی کنونی و مزایای چشم گیر حاصل از اجرای این طرح برای بسیاری از شرکت ها درسراسر دنیا نیاز به ایجاد یک دیدگاه یکپارچه نسبت به بیمه گذاران درصنعت بیمه یک امر حیاتی می باشد که نهایتا منجر به بهبود فرایندهای بازاریابی فروش خدمات پس از فروش خواهد شد. از این رو مدیریت فناوری اطلاعات بیمه ایران درجهت همسویی و سازگاری با سیاستهای ملی و اهداف سازمان که همانا نرخ گذاری بهینه سرعت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ارتباط با مشتریان بزرگ می باشد سیستم مدیریت روابط مشتری را به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت روابط مشتریان نقطه تماس واحد بهبود گسترش و متنوع سازی کانالهای ارتباط با مشتریان ارتباطات مردمی اطلاع رسانی پیگیری شکایات و پیشنهادهاو همچنین سیستمهای یادآوری و ردیابی مشتریان درحوزه کاربردهای IT بیمه ایران در سند راهبردی توسعه فناوریاطلاعات شناسایی و اجرای ینمود.درواقع با توجه به گرایش راهبردی شرکت به مشتری مداری و نقش محوری روابط با مشتریان درآینده شرکت سیستم CRM به عنوان یک لایه واسط بین کلیه سرویسهای کاربردی مربوط به عملیات بیمه گری و مشتریان عمل خواهد کرد.