سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید علی جوزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مرتضی زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

عوامل متعددی مانند الگوهای نادرست مصرف، تنوع تولید محصولات و بسته بندی آنها ، زندگی روستاییان را نیز همانند شهرنشینان تحت تأثیر قرار داده است. این مهم باعث ایجاد معضلات بهداشتی و زیست محیطی در مناطق روستایی شده است. بدین سبب امروزه ضرورت طرح ریزی یک سامانه مدیریت راهبردی مواد زاید جامد در مناطق روستایی اجتناب ناپذیر می نماید . در این مطالعه تلاش گردید تا در جامعه مورد مطالعه (روستاهای شهرستان میناب) که در حدود ۷۴/۳۷ درصد از جمعیت شهرستان میناب را شامل می گردند اطلاعات مورد نیاز از طریق نظر سنجی از مردم طی مراجعه حضوری و تکمیل پرسشنامه از خانوارهای منتخب، نمونه برداری، توزین و آنالیز فیزیکی زباله ها ی روستائی تکمیل گردید. در این پژوهش به منظور ارا ی ه برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان میناب از روش SWOT و تکمیل ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی موسوم به QSPM بهره گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که راهبرد تنویر افکار عمومی پسماند های روستایی از طریق تبلیغات رسانه ای و آگاهی جامعه در مورد آلودگی ناشی از پسماندها و نحوه مدیریت آنها به کمک دهیاری هابه عنوان مهمترین راهبرد پیش روی با بالاترین امتیاز معرفی گردید.