سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی سادات رسول –
حسین طالبی –
لیدا صفری –

چکیده:

حرکت به سمت ارتقای توان تولید داخل و تولید صادرات گرا درحوزه هایی که کشور ازمزیت رقابتی درآن حوزه ها برخوردار است نیازمند تقویت توان تولید فناوری و تجاری سازی درکشور میباشد این امر درعرضه صنایع با تکنولوژی بالا بیشتر نمود پیدا می نماید طبق نقشه جامعه علمی کشور فناوری اطلاعات یکی از حوزه های راهبردی تولید علم و فناوری ونهایتا تجاری سازی درکشور میب اشد پیشرفت درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشور نیازمند بازنگری درنگاه به تولید فناوری ICT دراین حوزه درکشور میب اشد مقاله حاضر پژوهشی پیرامون بررسی وضعیت فناوری حوزه ICT درکشور میب اشد دراین راستا برنامه های توسعه فناوری اطلاعات درکشور ازجمله تکفا نظام جامع فناوری اطلاعات و…. بررسی شده است سپس به اسیب شناسی هریک ازاین برنامه ها درحمایت ازتولید داخل برمبنای مدلهای انتقال فناوری عمودی و افقی پرداخته شده است نهایتا با استفاده ازچارچوب تقاضا عرضه محور تولید فناوری سیاست ها و راهکارهای ارتقای فناوری درحوزه ICT کشور تبیین شده است.