سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله سمیعی بیرق – گروه مهندسی محیط زیست معدنی واحد صنعتی امیرکبیر تهران
زهرا مصحفی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حمیدرضا علی بابایی – جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر تهران
ابراهیم پناهی –

چکیده:

درحال حاضر بخش اعظم پسماندهای خطرناک و سمی مواد حاوی سیانور درآزمایشگاه ها و واحدهای فراوری مواد معدنی تولید می شود که یا بالقوه خطرناک هستند و یا دراثر تغییرات خاص خطرساز می شوند از بین بردن و یا دفع غیرصحیح و ناآگاهانه این پسماندها دارای عواقب بسیار جدی برای محیط زیست می باشد. سمیت سیانید و سهم قابل توجه مصرف جهانی آن درصنعت فراوری طلا درتقابل با ضرورت حفظ محیط زیست و سلامت انسان ها لزوم مدیریت باطله های سیانیدی را به عنوان یکی از مهمترین چالشهای مدیریت در صنایع معدنی جهان مطرح کرده است. بنابراین لازم است که دستورالعمل کاربردی جهت مدیریت و دفع پسماندهای شیمیایی سیانور با توجه به سمی بودن آن در آزمایشگاه ها و کارخانجات فراوری مواد معدنی دردسترس باشد دراین تحقیق ارایه برنامه دستورالعملی مدیریت و دفع پسماندهای شیمیایی سیانور درآزمایشگاه ها و واحدهای فراوری مواد معدنی مورد بررسی قرارگیرد.