سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایرج رحمانی – استادیار و رئیس بخش حمل و نقل تکنولوژی دریایی پژوهشکده حمل و نقل
ناصر حاجی زاده داکر – دانشیار دانشگاه تهران
مونا مقدم – کارشناس ارشد پژوهشی

چکیده:

با بروز علائم و نتایج حاصل از آلودگی های دریایی کشورها به تدریج لزومایجاد قوانین برای حفاظت از محیط زیست دریا را درک نموده و ارگان های قانون گذار درکشورهای گوناگون اقدام به تدوینقوانین برای کنترل ریزش مواد زائد به داخل دریاها و حفاظت از محیط زیست پرداختند با توجه به مرتبط بودن اقیانوس ها و دریاها در سرتاسر جهان لزوم همکاری جهانی برای حفاظت از محیط زیست دریایی مورد توجه کشورها قرار گرفت و قوانین و معاهدات بین المللی تدوین در ارگان های بین المللی به تصویب و تایید رسیدند استفاده از تجربیات سایر کشورها دراجرای کنوانسیون مارپل ۷۳/۷۸ آشنایی با روندی که اجرای مارپل دراین کشوره ا طی نموده است و نکاتی که دراین رابطه مطرح بوده است بطور قطع یک ضرورت درارجای کنوانسیون مارپل در ایران می باشد دراین رابطه گروهی از کشورها از موقعیت پیشرفته و پیشگام دراجرای کنوانسیون مارپل برخوردار می باشند که از جمله آن می توان به کشورهای اروپایی استرالیا و آمریکا و کشورهای آسیایی سنگاپور و مالزی اشاره نمود بطور کلی اجرای کنوانسیون مارپل درکشورها شامل سه بخش تدوین قوانینداخلی برای اجرای الزامات مارپل به لحاظ قانونی درسطح کشور همکاری و هماهنگی با کلیه سازمان ذینفع ملی برای ارجای مطلوب کنوانسیون مارپل و ایجاد تسهیلات و تسهیلات لازم برای دریافت مواد زاید ناشی از کشتی ها در بنادرمیباشد.