سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهسا سراج – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
نادعلی علوی – استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز
نعمت الله جعفرزاده – دانشیار دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده:

با افزایش نگرانی در مورد دفع پسماندهای خطرناک صنعتی نگرانی در رابطه با دفع پسماندشهری حاوی مقادیر اندکی از پسماندهای خطرناک حاصل از تسهیلات خانگی و تجاری نیز رو به افزایش است سرنوشت مواد خطرناک موجود در پسماندهای شهری درصورت تولید محصولاتی از قبیل کمپوست حاصل از پسماند شهری سوزاندن و قرار گیری درمحلهای دفن بهداشتی ناشناخته است دراکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دفع پسماندهای خطرناک خانگی بصورتدفع مشترک دفع همراه با سایر زباله های شهری انجام می شود و متاسفانه هیچ گونه برنامه ای جهت مدیریت جداگانه این گروه از پسماندها وجود ندارد اثرات درازمدت این مواد روی بهداشت عمومی و محیط زیست نیز ناشناختهاست دراین تحقیق طبقه بندی پسماندهای خطرناک خانگی طبق قانون حفاظت منابع و بازیافت RCRA مورد استناد قرارگرفته است که براین اساس بطور کلی پسماندهای خطرناک خانگی در شش گروه تمیز کننده های خانگی و محصولات مراقبت شخصی، محصولات مصرفی درخودرو، محصولات مصرفی در نقاش محصولاتمتفرقه و آفت کش ها علف کش ها و کودها طبقه بندیمی شودبراین اساس مدیرتی جداگانه و اصولی این گروه از پسماندها درشهر اهواز و همچنین سایر شهرهای کشورمان ضرورت خواهد داشت