سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک بهفروز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج
مریم عقیلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهروری- دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

توجه به بعد اقتصادی در پروژه های ساخت و ساز به ویژه پروژه های کلان موجود تضمین کننده سوداوری مهندسین مشاور و متصدیان بخش مسکن جامعه کنونی است. بنابراین لازم است در جهت سودآوری، صرفه جویی و کسب مزیت رقابتی برای پرورش و توسعه و هدایت منابع مالا سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد. لازمه این امر توسعه و پرورش منابع انسانی به عنوان مدیران آگاه در یک سازمان برای برنامه ریزی بجا در صرفه جویی اقتصادی می باشد. وجود حتی یک مدیر لایق نیاز به نظام جانشین پروری را مطرح می سازد. در واقع نظام جانشین پروری فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند که پست های خالی مدیریت را با افرادی که قبلا شناسایی شده اند و به عنوان داوطلب تکمیل پست های خالی اماده شده اند پر کنند. پایه اصلی طرح ریزی جانشینی، مدل های شایستگی و فرایند سناسایی استعدادها و پرورش آنهاست.برای تدوین مدل های شایستگی تحقیقات زیادی صورت گرفته و روش های گوناگونی بیان شده است. این مقاله ضمن معرفی انواع روش های متداول تدوین مدل های شایستگی، به نظام تدوین شایستگی های مدیران اشاره ودر نهایت الگوی مرجع شایستگی های آنان را ارائه نموده است.