سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین عشیر – دانشجوی کارشناسی خوزستان
مرضیه سیفی پور – دانشجوی کارشناسی اصفهان
امین مهران زاده – دانشجوی دکتری
عبدالنبی انصاری اصل – کارشناسی ارشدخوزستان

چکیده:

امروزه صنعت خودرو درکانون توجه مصرف کنندگان قرارگرفته است و کیفیت ارایه محصول عنصری ضروری و واجب دربازارهای رقابت فعلی محسوب میش ود امنیت و آسایش از معیارها و پارامترهای اصلی درانتخاب خودرو اتومبیل محسوب میشود به همین منظور از دیتاست استاندارد Car با ۶ ویژگی و ۱۷۲۸ نمونه متفاوت استفاده شدها ست دراین مقاله با استفاده از الگوریتمهای هوشمند Naive Bayse ، SVM ، J48 ، Random Forest و همچنین ترکیب این الگوریتم ها با دسته بندهای مجتمع Bagging AdaBoostM1 سعی کرده ایم تا اتومبیل با بهترین ویژگی را انتخاب کنیم بطوریکه دقت و سرعت عمل الگوریتمهای هوشمنددرتشخیص بهترین خودرو اتومبیل دراین مقاله مورد نظر قرارگیرد نتایج شبیه سازی نشان میدهد دسته بند کننده مجتمع AdaBoostM1 با متد J48 درزمان ۰٫۴۵ ثانیه و دقت بیش از ۹۶ درصد بهترین دقت درشناسایی خودرو اتومبیل از نظر امنیت و آسایش را دارا می باشد.