سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اکبر حیدری – دکتری عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
محمد فرخ زاد – دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

چکیده:

سنگ یکی از قدیمی ترین مصالحی است که انسان به منظور احداث بنا و ساختمان های گوناگون از آن استفاده نموده است با بررسی معماری جهان دراکثر نقاط گیتی آثاری ازبناهای سنگی به چشم می خورد درایران نیز از زمان شکل گیری تمدنهای حکومتی چون هخامنشیان آثار مختلف سنگی کوچک و بزرگ دراین خطه ساخته شده است بسیاری ازاین بناهای سنگی براثر گذشت زمان تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی هوازدگی زمین لرزه و غیره دچار آسیب های گوناگون شده و بعضا به دلیل خطاهای آشکار و نهان درفرایند ساخت از تخریب های جزئی و کلی درامان نبودند شناخت ویژگیهای سنگ و آسیب هایی که با گذشت زمان بدان وارد می شود از یک سو و مطالعه شیوه های ساخت اصولی و فنی و غیراصولی بناهای بومی موجود سنگی از سوی دیگر می تواند درسهای فراوانی برای اندیشمندان و پژوهشگران حوزه ساختمان دربرداشته باشد