سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آدین حسین پور – مدرس دانشگاه وکارمند فنی وحرفه ای
فاطمه اکبری – مدرس دانشگاه
مهراب محبی – مدرس دانشگاه

چکیده:

محاسبات ابری در سال های اخیر به عنوان یکی از مهمترین تکنولوژ یها برای تحویل تقاضای سرویس های پیشرفته از طریق اینترنت عمومی، ضروری شده است .مسئله زمانبندی منابع در محیط محاسبات ابری، مسئله ای بسیار مهم می باشد . سیستم زمانبندی، وظایف مختلفی را در محاسبات ابر، جهت افزایش نرخ تکمیلکار و افزایش بهر هوری از منابع و در نتیجه افزایش توان محاسباتی را کنترل می کند . در این مقاله، الگوریتمهای استراتژی تعادل بار HBB-LB و ژنتیک والگوریتم Backfill و الگوریتم زمان بندی اولویتپویا بر زمان بندی درخواست سرویس در محاسبات ا بری را بررسی کرده و با الگوریتمهای FCFS, RR,SHC مقایسه میکنیم