سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی جعفرصالحی – گروه صنایع هوافضایی صاایران
رضا کیانوش – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله که خلاصه ی یک طرح تحقیقاتی است سعی گردیده با استخراج بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان برمبنای دیاگرام عملکردی زیرسیستم رایانه مرکزی یک ماهواره مبنا قابلیت اطمینان هرمجموعه محاسبه گردد اگرچه اغلب مطالعات موجود با فرض قطعیت درمقدار قابلیت اطمینان اجزا به انجام رسیده است تجربیات موجود نشان میدهد که عدم قطعیت سهم قابل توجهی دررفتارسیستم از نظر قابلیت اطمینان دارد با این رویکرد و با داشتن مقادیر قابلیت اطمینان و نرخ خرابی بدون احتساب عدم قطعیت که از تجربیات پیشین حاصل گردیده است مقدار قابلیت اطمینان جدید تحتعدم قطعیت محاسبه و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفته است