سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا نوین زاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد تولائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد توکلی – دانشجوی دکتری
کیوان کوکبیان – کارشناس ارشد

چکیده:

درطراحی موشکپدافند هوایی جهت کاهش سعی و خطاها دردستیابی به عملکرد مطلوب تعیین زیرسیستم اصلی طراحی حائز اهمیت می باشد تعیین این زیرسیستم نقش بسزایی درعملکرد کل الگوریتم شامل دقت درخروجی ها و سرعت همگرایی ایفا می کند علاوه براین موارد قابلدسترس بودن مجموعه های طراحی شده از ارکان یک الگوریتم می باشد در بررسی های انجام گرفته زیرسیستم موتور قابلیت قرارگیری به عنوان نقطه شروع طراحی را دارا میباشد مزیت این ورش سرعت خوب همگرایی درالگوریتم طراحی مجموعه کامل موشک و قابل دسترس بودن مجموعه های طراحی شده می باشد لذا دراین مقاله الگوریتم طراحی موتور دونرخی با قابلیت دستیابی بالا از منظر تکنولوژی و ارتباط آسان با دیگرزیرسیستم ها به عنوان زیرسیستم اصلی درطراحی مفهومی موشک پدافند هوایی ارایه شده است تعیین بخشهای درنظر گرفته شده تشریح مراحل اجرا معرفی پارامترهای تکنولوژیک درروند اجرای الگوریتم و نتایج حاصله موراد تشکیل دهنده مقاله می باشد.