سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین خالقیان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مرضیه محمودی نیا –
بهروز کریمی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله حل یک مساله مسیریابی ناوگان با درنظرگرفتن بارانداز درشبکه توزیع محصولات مورد بررسی قرارگرفته است باراندازها به عنوان یک روش موثربرای کنترل جریان موجودی درطول زنجیره تامین درنظرگرفته میشود دراین مدل محموله ها به وسیله ناوگان حمل و نقل ازتامین کنندگان حمل شده و پس ازتخلیه دربارانداز و مرتب سازی اقلام برای بارگیری به ناوگان ارسال انتقال می یابد و پس ازحمل به خرده فروش ها تحویل داده میشوند برای حل این مساله از الگوریتم جدیدی برمبنای ترکیب الگوریتم شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوعه استفاده شده و پس ازحل نتایج برای نمونه مساله های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است نتایج کارایی این الگوریتم را درحل مساله موردنظر نشان میدهد.