سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک قلی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی
مهدی اخباری – استادیار گروه قدرتدانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

سیستم های حمل و نقل ریلی الکتریکی بدلیل استفاده از کانورترهای الکترونیک قدرت و عملکرد تکفاز موجب آلودگی هارمونیکی و عدم تعادل (کاهش کیفیت برق ) در شبکه تغذیه خود می شوند. در مقاله حاضر الگوریتم جبران عدم تعادل و هارمونیک ها به صورت همزمان با استفاده از فیلتر اکتیو هایبرید ارائه گردیده است. نشان داده شده است که الگوریتم ارایه شده برای هر نوع اتصال ترانسفورماتور تغذیه قابل اجرا می باشد. خصوصیت دیگر جبران ساز بکارگیری آ ن در سمت بار است که بدون نیاز به ترانسفورماتور کوپلینگ نصب می گردد . این امر هزینه کلی جبران سازی را کاهش میدهد.