سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل کاهکش – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ملل ، سیل و طوفان بیشترین خسارات را به بشریت تحمیل می کنند.همه ساله در سرتاسر دنیا شاهد تلفات جانی و مالی هستیم که به مردم مناطق مختلف کره ی خاکی وارد می شود.پس قطعا بررسی و راه های به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده ی طبیعی ، جز مهمترین مسایل جوامع بشری می باشد.در این تحقیق تلاش شده است تا اثرات فرسایش و تخریب های ناشی از سیلاب بررسی گردد. اثرات زیست محیطی سبب تغییر در شرایط فیزیکی حوضه ، تغییر در شکل و توپوگرافی منطقه در اثر فزسایش یا رسوب ، فرسایش اراضی کشاورزی و تغییر ویژگی های بیولوژیکی آب می گردد.از مهمترین اثرات زیست محیطی این سیلاب ها می توان به شیوع و انتقال بیماری ها ، بالا رفتن PH آب ، کاهش اکسیژن محلول و… اشاره نمود.برای مبارزه با این پدیدههای طبیعی می توان از استفاده ی صحیح و مناسب از زمین ها ، استقرار پوشش گیاهی مناسب ، حفاظت خاک از طریق مدیریت زراعی، گذاشتن بقایای گیاهی در زمین ، مالچ پاشی و .. نام برد.