مقاله ارایه یک مدل تلفیقی برای تخصیص محصولات به توزیع کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی، مطالعه موردی صنعت خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: ارایه یک مدل تلفیقی برای تخصیص محصولات به توزیع کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی، مطالعه موردی صنعت خودرو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله توزیع کننده
مقاله برنامه ریزی آرمانی
مقاله زنجیره تامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاری مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخیرا مدیریت زنجیره تامین و فرآیند انتخاب تامین کنندگان نظر بسیاری از محققان و صاحب نظران را به خود جلب کرده و مقالات و تحقیقات بسیاری در زمینه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان صورت گرفته است. با این وجود موضوع ارزیابی و انتخاب توزیع کننده کمتر مورد توجه قرارگرفته است. توزیع کننده در زنجیره تامین نه تنها عامل ارتباط تولید کننده با مصرف کننده نهایی محصول یا خدمت بوده بلکه اولین بخشی است که صدای مشتری را شنیده، متوجه تغییرات تقاضا می شود، بنابراین ارزیابی آن ها امری ضروری می باشد. لذا هدف اولیه این مقاله ارزیابی عملکرد توزیع کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می باشد. به این منظور در ابتدا آرمان های مربوط و معیارهای موثر در ارزیابی توزیع کنندگان شناسایی گردیدند. سپس معیارهای مهم مشخص شدند. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها امتیازات کارآیی توزیع کنندگان محاسبه شدند. در نهایت نحوه توزیع محصولات بین توزیع کنندگان، با توجه به آرمان های موجود و بنابر حداکثر نمودن کارآیی در یک مطالعه موردی در صنعت خودرو به کمک مدل تلفیقی تعیین گردید.