مقاله ارایه یک مدل ترکیبی در پیش بینی بار در بازار برق تجدیدساختار یافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارایه یک مدل ترکیبی در پیش بینی بار در بازار برق تجدیدساختار یافته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی بار
مقاله الگوریتم عصبی فازی
مقاله الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل
مقاله بازار برق
مقاله عدم قطعیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدشنوا سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شایقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نوشیار مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با سمت گیری و تغییر ساختار بازار برق از بازار انحصاری دولتی به بازار رقابتی که در آن میزان تقاضا توسط نیروهای بازار تعیین می شود، نیاز به طراحی مدلی کارا و مناسب به گونه ای که ریسک شرکت در بازار رقابتی برای فعالان بازار برق را در جهت افزایش سودهی آنها کاهش دهد، اهمیت ویژه ای یافته است. برای مدلسازی و پیش بینی بار در بازار رقابتی باید خصوصیات این کالا از جمله فصلی بودن تقاضا را در نظر گرفت. مدل ایجاد شده در صورتی که بتواند با ایجاد رابطه ای از داده های قبلی، کمترین خطای پیش بینی را داشته باشد، موثرتر و کارآمدتر خواهد بود. در مدل های کلاسیک ارایه شده در مساله پیش بینی بار در بازار برق با تنوع تعداد متغیرهای ورودی و عدم پیروی متغیرها از یک مدل سری مشخص، خطای ناشی از پیش بینی افزایش خواهد یافت. در این مقاله با انگیزه دستیابی به کمترین خطای پیش بینی و برطرف کردن نواقص روش های قبلی، از روشی ترکیبی شبکه عصبی بهبود یافته مبتنی بر ساختار غیر خطی برای آموزش و یادگیری بهتر بر روی مقادیر گذشته بار و استفاده از آن برای اطلاعات آینده و از ایده ترکیبی کلونی مصنوعی زنبور عسل در یافتن بهترین وزن ها و بایاس ها برای حداقل کردن مربعات خطای پیش بینی بهره گرفته شده است. همچنین به منظور مرتب سازی داده ها و در نظر گرفتن عدم قطعیت در انتخاب بهترین داده ها از روش پیشنهادی انتخاباتی با در نظر گرفتن معیار آنتروپی بهره گرفته شده است. به منظور نشان دادن کارایی روش پیشنهادی در حل مساله پیش بینی بار در بازار برق در مقایسه با سایر روش های اخیر انجام گرفته در این زمینه، از بازار واقعی موجود نیوانگلند استفاده شده است. نتایج نشان از دقت بالا و خطای کمتر در پیش بینی می دهد. همچنین الگوریتم هوشمند ارایه شده قابلیت جستجوی محلی و نهایی آن به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است.