مقاله ارایه یک الگوی بومی رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه های دولتی و غیر دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۶۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ارایه یک الگوی بومی رهبری به منظور مطالعه تطبیقی سبک رهبری روزنامه های دولتی و غیر دولتی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: میرسپاسی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده تهرانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق اولا در صدد شناسایی یک الگوی رهبری بومی برای روزنامه های دولتی و غیر دولتی و ثانیا مقایسه الگوی رهبری در روزنامه های دولتی و غیر دولتی است. به این منظور ابتدا تمام الگوهای رهبری موجود مطالعه و با تلفیق آن ها با الگوی رهبری اسلامی که متناسب با شرایط جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۱۳۴ شاخص به عنوان شاخص های مطلوب الگوی رهبری بومی احصاء گردید و این شاخص ها در اختیار۵۶ نفر از اساتید مدیریت رسانه و مدیران روزنامه های کشور قرار داده شد که پس از تحلیل عاملی ۶۸ گویه در چهار طبقه به دست آمد که به ترتیب فاکتور رهبری فرهمند با ۳۲ گویه، فاکتور یادگیرندگی با ۱۸ گویه، فاکتور ارزشی. اخلاقی با ۱۲ گویه و فاکتور مهارت های ارتباطی (همدلی) با ۶ گویه حاصل شد که پس از اجرای پرسشنامه در یک محیط پایلوت و محاسبه آلفای کرونباخ شش گویه حذف و در نهایت به ترتیب فاکتور رهبری فرهمند با ۳۲ گویه، فاکتور یادگیرندگی با ۱۶ گویه، فاکتور ارزشی. اخلاقی با ۹ گویه و فاکتور مهارت های ارتباطی (همدلی) با ۵ گویه حاصل شد. در آخرین مرحله اجرای تحقیق و با هدف شناسایی تفاوت های احتمالی الگوی رهبری در روزنامه های دولتی و غیر دولتی، پرسشنامه در میان کارکنان چهار روزنامه توزیع و جمع آوری گردید که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در هر چهار بعد فرهمندی، یادگیرندگی، ارزشی. اخلاقی و همدلی، تفاوت معنی داری بین الگوی رهبری در روزنامه های دولتی و غیر دولتی وجود دارد.