مقاله ارایه مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی مالی شرکت ها (مطالعه موردی: صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارایه مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی مالی شرکت ها (مطالعه موردی: صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندی
مقاله فلزات اساسی
مقاله AHP فازی
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده عباسی نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: مشعشعی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها، رتبه بندی شرکت ها است. به دلیل عدم آشنایی متولیان شرکت ها و تحلیلگران بازار سرمایه با مدل های نوین رتبه بندی، اغلب رتبه بندی ها با مفروضاتی صورت می گیرد که شرایط عدم اطمینان در آن لحاظ نمی شود. در مقاله حاضر با ترکیب روش AHP با نظریه فازی شرایط عدم اطمینان به گونه ای منطقی و کاربردی مدلسازی شده است. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از این رو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تاثیرگذار در تصمیمات سرمایه گذاران، اوزان شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از روش TOPSIS شرکت های عضو صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۸ رتبه بندی شده است.