مقاله ارایه مدلی جهت تدوین استراتژی های تفریحات ورزشی و سنجش اثر بخشی آن با استفاده از رویکردهای تلفیقی سوات و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارایه مدلی جهت تدوین استراتژی های تفریحات ورزشی و سنجش اثر بخشی آن با استفاده از رویکردهای تلفیقی سوات و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی
مقاله سوات
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
مقاله تفریحات ورزشی
مقاله مدل سازی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جابری اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنالیز نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها، مهم ترین عوامل داخلی و خارجی را که بر آینده سازمان اثر می گذارند، خلاصه می نماید و سازمان را قادر به تدوین استراتژی هایی بر اساس نقاط قوت آن، حذف کردن نقاط ضعف و استفاده از فرصت ها برای رویارویی با تهدیدها می کند. هدف از پژوهش حاضر ارایه مدلی، جهت تدوین استراتژی های تفریحات ورزشی شهرستان نوشهر و سنجش اثربخشی آن با استفاده از رویکردهای تلفیقی سوات و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. در رتبه بندی عوامل درونی و بیرونی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از چهار پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن ها تعیین شد، جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد نقاط قوت، فرصت، تهدید و ضعف به ترتیب از بیشترین اهمیت در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل محیطی برخوردار بوده اند. در مجموعه نقاط قوت، گسترش روز افزون فرهنگ ورزش همگانی و تفریح های ورزشی در سطح شهرستان، در مجموعه نقاط ضعف کافی نبودن امکانات و تجهیزات در ورزش همگانی، در مجموعه فرصت های محیطی وجود پتانسیل های توریستی در جذب افراد به تفریحات ورزشی و در مجموعه تهدیدها افزایش نرخ بی کاری و اعتیاد، بالاترین اولویت و رتبه را به خود اختصاص داده اند. در میان استراتژی های طرح شده، «توجه ویژه به تقویت انگیزه در بین سرمایه گذاران» از بیش ترین تاثیرگذاری برخوردار بود.