مقاله ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت ساختمان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره خاکستری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت ساختمان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره خاکستری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله تصمیم گیری چند معیاره
مقاله درجه امکان خاکستری
مقاله اعداد خاکستری بازه ای
مقاله صنعت ساختمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابی سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنو حسین
جناب آقای / سرکار خانم: امیدواری منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گزارش آماری سازمان تامین اجتماعی حاکی از آن است که در بین صنایع مختلف، صنعت ساختمان دارای بیشترین حوادث ناشی از کار می باشد، به طوری که علاوه بر فراوانی از شدت بالایی نیز برخوردار است. از طرفی در این صنعت نیروی انسانی زیادی شاغل می باشند که صیانت از آنها توجه ویژه ای را می طلبد. لذا ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت فوق گام موثری در این راستا می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره خاکستری، روشی برای رتبه بندی ریسک های ایمنی در شرایط عدم قطعیت و کم بودن تعداد نمونه ها ارایه گردیده است.
روش کار: در این تحقیق ابتدا عوامل موثر در بروز مخاطرات صنعت ساختمان شناسایی، سپس معیارهایی مناسب جهت رتبه بندی ریسک های موجود تعیین و مساله در قالب یک تصمیم گیری چند معیاره تعریف شده است. برای وزن دهی معیارها و ارزیابی گزینه ها از نظر هر یک از معیارها از اعداد خاکستری استفاده شده است. آنگاه مساله با به کارگیری رابطه درجه امکان خاکستری حل شده است.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش تصمیم گیری چند معیاره خاکستری در وضعیت کم بودن تعداد نمونه ها، نسبت به سایر روش های MCDM (تصمیم گیری چند معیاره) ابزاری مفید و موثر در رتبه بندی مخاطرات می باشد.
نتیجه گیری: روش پیشنهادی به دلیل محاسبات ساده و عدم نیاز به تعریف تابع عضویت روشی است که در شرایط غیر قطعی و کم بودن تعداد نمونه ها نسبت به روش فازی و آمار و احتمال ارجحیت دارد.