مقاله ارایه سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنایع رنگسازی (مطالعه موردی: کارخانه رنگ آفرین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارایه سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنایع رنگسازی (مطالعه موردی: کارخانه رنگ آفرین)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازیافت
مقاله بازچرخش
مقاله کاهش در منبع
مقاله استفاده مجدد
مقاله رنگ سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خضری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حجم قابل ملاحظه ضایعات دفعی در صنایع رنگ سازی که عمدتا جزء ضایعات خطرناک طبقه بندی می شود و هزینه بالای تصفیه و دفع صحیح و ایمن آن ها از یک سو و کاهش و کنترل آلودگی های زیست محیطی اعم از آب، هوا و خاک از سوی دیگر سبب شده که کمینه سازی ضایعات در این صنایع به عنوان یک اولویت برتر مطرح گردد. هدف این تحقیق مطالعه موردی سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در یک کارخانه رنگ سازی بوده است. بر این اساس منابع تولید ضایعات در کارخانه، شناسایی و گزینه های کمینه سازی ضایعات همچون کاهش ضایعات در منبع تولید آن ها، بازچرخش، بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات پیشنهاد گردید. همچنین میزان ضایعات در مصرف مواد اولیه، آب و برق نیز مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهای مدیریتی پیشنهادی در جهت کاهش این گونه ضایعات ارایه گردیده است. ارایه یک فلودیاگرام پیشنهادی برای سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنایع رنگ سازی مهم ترین دستاورد انجام تحقیق حاضر می باشد. بر اساس مطالعات و بررسی های انجام یافته در این تحقیق می توان با به کارگیری گزینه های کمینه سازی ضایعات و راهکارهای پیشنهادی، در کارخانه رنگ سازی مورد مطالعه، میزان مصرف مواد اولیه را تا %۰٫۱۵، مصرف برق را تا %۱۲، مصرف آب را تا %۱۵ و تولید ضایعات را تا %۲۰ کاهش داد که معادل صرفه جویی مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال سالانه در هزینه های عملیاتی فرایند تولید می باشد. لذا اجرای روش ها و تکنیک های کمینه سازی ضایعات در صنایع، فرایندی مقرون به صرفه است که نتیجه نهایی آن هم به سود محیط زیست می باشد و هم سود صاحبان کارخانه را به همراه دارد.