مقاله ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۹۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوریسم
مقاله ظرفیت برد محیط زیست
مقاله برنامه ریزی راهبردی
مقاله قوت ها و ضعف ها
مقاله تهدیدات و فرصت ها
مقاله جزیره قشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایان سحر
جناب آقای / سرکار خانم: جوزی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پیراسته اسما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۴ لغایت ۳۰/۵/۱۳۸۶با هدف ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی دربزرگترین جزیره خلیج فارس (قشم) به انجام رسید. بدین منظوردرگام نخست به شناسایی جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی وتاسیسات زیربنایی این جزیره اقدام شد. درادامه با بهره گیری از مدل های اکولوژیک سرزمین ایران کارتعیین پتانسیل و توان اکولوژیک منابع تفرجگاهی منطقه به منظور استقرار کاربری های تفرج گسترده و متمرکز درمقیاس ۱:۵۰۰۰۰ به انجام رسید. با هدف پیش بینی نیازهای منطقه از نظر مراجعین، تعداد ۶۵ عدد پرسشنامه کلاوسون در زمان حداکثرتقاضا (نوروز ۱۳۸۵) تکمیل گردید. برنامه راهبردی توسعه صنعت اکوتوریسم به روش SWOT پیشنهاد شد. این روش مبتنی برشناسایی عوامل داخلی (نقاط ضعف وقوت) وعوامل خارجی (فرصت ها وتهدیدات) محیط تحت بررسی است. دراین تحقیق کارشناسایی این عوامل با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش دلفی (انتخاب خبرگان) به انجام رسید. نتایج این مطالعه نشان می دهد علی رغم وجود منابع با لقوه مناسب که می تواند این جزیره را به قطب گردشگری منطقه مبدل نماید، وجود کمبودهایی درتاسیسات زیربنایی و نبود اطلاع رسانی شایسته و بازاریابی مناسب، سبب شده درحال حاضرجزیره از نظر وضعیت راهبردی در شرایط رقابتی (استراتژی ST) قرار گیرد. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل های به عمل آمده در قالب جداول برنامه ریزی راهبردی کمی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم (QSPM)، چهار راهبرد مبتنی برشرایط رقابتی پیشنهادگردید. با ملحوظ داشتن شرایط فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درزمان اجرای این مطالعه که در روش SWOT از آن به عنوان نمره جذابیت یاد می شود، استراتژی «استفاده از ا مکانات اقامتی و خدماتی سازمان توسعه و عمران قشم برای سرویس دهی اولیه به گردشگران منطقه درکوتاه مدت» به عنوان اولین و موثرترین راهبرد به منظور بهبود شرایط حال حاضر پیشنهادگردید.