مقاله اراده، سوژه مرید، و اراده بیگانه (خدا) در آموزه های ویتگنشتاین متقدم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جستارهای فلسفه دین از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اراده، سوژه مرید، و اراده بیگانه (خدا) در آموزه های ویتگنشتاین متقدم
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتگنشتاین
مقاله اراده
مقاله سوژه متافیزیکی
مقاله سوژه مرید
مقاله اراده بیگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده یزدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی افرنجامی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویتگنشتاین در فقرات پایانی تراکتاتوس از وجود امر ناگفتنی سخن می گوید که خود را نشان می دهد. اراده و سوژه مرید در آموزه های ویتگنشتاین متقدم در زمره ناگفتنی ها قرار می گیرد. ویتگنشتاین در یادداشت ها، از سوژه با چهار عنوان سوژه متفکر، سوژه شناسا، سوژه متافیزیکی، و سوژه مرید سخن می گوید. سوژه مرید متفاوت از دیگر عناوین تبیین می شود. سوژه مرید امری استعلایی و حامل خیر و شر است و بدون آن اخلاق معنا نمی یابد. می توان گفت اراده، سوژه مرید، و اراده بیگانه یا خدا بیش ترین نقش را در اخلاق ویتگنشتاینی بازی می کنند. با این حال ابهامات قابل توجهی در این مفاهیم وجود دارد. این نوشتار در پی آن است تا در مسیر روشن سازی این مفاهیم در آموزه های ویتگنشتاین مقدم قدم بردارد.