سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید نورانی – دکتری عمران – آب دانشیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تبریز ایران
احسان انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

به منظور تخمین زمانی – مکانی مقداربارش سالیانه دردشت اردبیل در گام اول با توجه به آمار بارش در ماههای گذشته با استفاده از شبکه عصبی MLP مقدار بارش در ماه آینده در تک تک ایستگاههای باران سنجی برآورد گردید. در گام دوم با استفاده از سه تابع پایه شعاعی رایج یعنی Ga,IMQ,MQ سعی در تخمین مکانی مقدار بارش در یک نقطه دلخواه در یک ماه مشخص با استفاده از مقدار بارش در ایستگاهها گردید نتایج حکایت از برتری شبکه عصبی در تخمین زمانی و برتری نسبی تابع IMQ نسبت به دو تابع دیگر در تخمین مکانی مقدار بارش ماهیانه دارد.