سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان
جلال مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سعید منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

کلید های قدرت به عنوان یکی از اجزای حیاتی و پر کاربرد در سیستم قدرت نقش پر اهمیتی در کنترل توان وتوزیع انرژی الکتریکی دارد. هزینه انرژی توزیع نشده، هزینه خسارتی که به مصرف کننده در اثر قطعی وارد می شود و . . .لزوم وجود تعمیرات پیشگیرانه بر روی کلید را آشکار می سازد. جهت دستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و دسترسی و کاهش هزینه ها و کاهش نرخ خرابی بایستی یک برنامه تعمیرات پیشگیرانه(PM)بهینه با توجه به توزیع زمانی خرابی ها در سال های گذشته تنظیم گردد . در این مقاله باتوجه به داده های قطعی های کلید های فشار قوی در شبکه برق اصفهان در سال های ۸۲ تا ۸۶ و با در نظر گرفتن توزیع احتمال وایبل برنامه زمانی تعمیرات جهت بهبود شاخص های قابلیت اطمینان سیستم ارائه شده است.