سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بشری پیشگو – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه الزهرا(س)،تهران
نوشین ریاحی – استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه

چکیده:

انتخاب مجموعه ویژگی یکی از مهمترین مسائل دربحث شناسایی گفتار می باشد از این رو روشهای مختلفی جهت استخراج و انتخاب زیرمجموعه ای موثر از ویژگی ها مورد استفاده قرارمیگیرند دراین مقاله نخست جهت افزایش دقت بازشناسی مصوت ها با اعمال اولین سطح انتخاب ویژگی یک فوق مجموعه ویژگی که حاصل ترکیبی هوشمند از گزیده ی مجموعه ویژگیهای موجود است ارایه میدهیم سپس از آنجا که این ترکیب جدید به دلیل دارا بودنتعداد زیادی ویژگی سرعت بازشناسی را کاهش میدهد از الگوریتم ژنتیک به عنوان سطح دوم انتخاب ویژگی استفاده می نماییم دراین سطح زیرمجموعه ای مناسب از ویژگیهای موجود در فوق مجموعه ویژگی انتخاب میشوند که مطابق با آزمایشات صورت گرفته سرعت و دقت بازشناسی صحیح مصوت ها را به شکل مطلوبی افزایش میدهند.