سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

احمد کمالی – مسئول طرح و برنامه ریزی شرکت هسا
مصطفی پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
بدیع ناجی – رئیس امور پژوهشی شرکت هسا

چکیده:

رهبر معظم ایران، سال های اخیر را با محوریت اقتصادی نامگذاری کرده اند که این امر اهمیت قابل توجه تحولات اقتصادی دراندیشه ی ایشان را نشان می دهد؛ آن چنان که ایشان هدفمند کردن یارانه ها – یکی از محورهای هفت گانه ی تعیین شده در طرح تحول اقتصادی- را گام عملی بلند در جهت تحقق شعارهای اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی دانسته اند. این مطالعه بنابه فرموده ی ایشان در پیام نوروزی سال نود مبنی بر نمایشی نبودن آن شعارها و لزوم شنیدن، باور کردن و دنبال کردن آن ها و همگام با اجرای لایحه ی ملی هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت دارای اهمیت قابل توجهی است؛ چراکه از دیدگاهی جامع تر، واقعی کردن قیمت کالاها –یکی از اهداف اصلی لایحه ی مذکور- فقط با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، مواد اولیه و تجهیزات میسر نمی شود و می بایست سایر هزینه های تولید مانند هزینه ی نیروی انسانی یابه اصطلاح مجموع هزینه ی نفر-ساعت نیز در این راستا واقعی شود. شرکت هسا در بخش آزمایشگاهی خود با مشکل زمان های غیرواقعی فرآیندها مواجه شده است. این مشکل در درازمدت باعث صف طولانی قطعات و گلوگاه شدن برخی بخش های آزمایشگاهی حساس شده است. برای حل این مشکل سه فاز تعریف، طراحی و به ترتیب اجرا شد که عبارتنداز: فاز اول) فاز طراحی آزمایشات، فاز دوم) اصلاح نظام پاداش، فاز سوم) فاز شبیه سازی و تحلیل. به طور کلی در فازهای مذکور به تخمین میزان اختلاف زمان های غیرواقعی و واقعی فرآیندها و بهبود (کاستن) این اختلاف پرداخته شده است تا کمکی در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی و برآورد قیمت واقعی تمام شده ی محصولات شرکت هسا باشد. سهم علمی این مقاله توسعه ی روشی جدیدی براساس شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور محاسبه ی پاداش عملکردمحور است. مزیت اساسی این روش حذف قضاوت های ذهنی و جهت دار ارزیاب در سنجش عملکرد کارکنان است.