سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خان بابائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محمدعلی جبرئیل جمالی –
سهراب خان محمدی – دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم مسیریابی چندمسیره برای شبکه های سیار موردی با استفاده ازکلونی زنبورهای مصنوعی مبتنی برمنطق فازی FBAOMDV ارایه کرده ایم ارسال و دریافت بسته ها درشبکه با الهام از رفتار زنبورها درطبیعت انجام میگیرد و برای انتخاب شایسته ترین مسیر از میان مسیرهای موجود از تصمیم گیری چندمعیاره ی فازی بهره میگیریم میانگین انرژی باقیمانده مسیر تعدادبسته های کنترلی ارسالی تعداد گام و میانگین تعداد همسایه ها معیارهای تاثیر گذار درتعیین ارزش فازی مسیر هستند دراین روش تصمیمگیری براساس چندمعیار حیات یو انتخاب پویای مسیر ها پایداری مسیرها را افزایش داده و باعث پخش متوازن بار درسطح کل شبکه می شود درنتیجه طول عمر شبکه افزایش یافته و از ایجاد نقاط داغ درشبکه جلوگیری می شود.